Your browser doesn’t support JavaScript or JavaScript isn’t allowed, so some functions of this website will not work.
Instructions for adding this website among trusted sites (with JavaScript allowed) can be found here.

VODÁK sport | speciálka na lodě a běžky

 

Vodácká škola VODÁK sport Brno

Akreditované kurzy

MŠMT rozhodlo o změně v koncepci, terminologii a rozsahu výuky u nově udělovaných akreditací od roku 2015. Kurzy pro pedagogické pracovníky s rozsahem 40 hodin, (do té doby Instruktor školní vodní turistiky), se nazývají "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" a jsou ukončeny vydáním osvědčení o absolvování kurzu.

Zásadní změna nastala v oblasti kurzů akreditovaných odborem sportu s dotací 150 hodin, které se nově nazývají Instruktor (obor) a jsou ukončeny vydáním osvědčení o kvalifikaci pro odbornou způsobilost. 18. 4. 2018 byl schválen kvalifikační standard pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní turistiky". Tímto byla tato odbornost zařazena do národní soustavy kvalifikací, ve které je možné získat osvědčení složením zkoušky před autorizovanou osobou bez absolvování kurzu. Pravidla pro provádění zkoušky a její obsah jsou pevně stanovena tímto standardem. V únoru 2024 byla schválena revize standardu.

Žádosti o uspořádání školení na míru nebo požadavky na termíny posílejte co nejdříve mailem.

Instruktor vodní turistiky

18. 4. 2018 byl schválen kvalifikační standard pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní turistiky". Tímto byla tato odbornost zařazena do národní soustavy kvalifikací, ve které je možné získat osvědčení složením zkoušky před autorizovanou osobou bez absolvování kurzu. Pravidla pro provádění zkoušky a její obsah je pevně stanoven tímto standardem. V únoru 2024 byla schválena revize standardu. Obsah dokumentu je rozsáhlý a velice podrobný, před přihlášením ke zkoušce si ho pečlivě prostudujte, splňte vstupní požadavky a zhodnoťte své znalosti a schopnosti. V případě pochybností se přihlaste na přípravný kurz, velmi doporučujeme.

Přípravný kurz 1. 6. 2024, cena 500 Kč, pro členy ČSK zdarma

Zkouška 2. 6. 2024 Roztoky u Křivoklátu, zkoušející autorizovaná osoba – VODÁK sport, s.r.o., cena 8200 Kč

Informace: Jiří Šťastný, tel.: 737 291 883, e-mail: kurzy@vodak-sport.cz

Školení - Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníky, zejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2.

Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany ve vodní turistice.

V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou

Forma a organizace kurzu:

Třídenní kurz na řece - teorie obecné i odborné části, praxe základní metodické řady na klidné i proudící vodě na kajaku, kánoi a raftu.
Kurz záchrany ve vodní turistice na umělém slalomovém kanále
Písemné a praktické zkoušky a metodické výstupy účastníků.
Celková hodinová dotace kurzu je 40 hodin v průběhu maximálně 6 měsíců, z toho 16 hodin teorie a 24 hodin praxe. Absolvování kurzu je možné pouze prezenční formou, každý účastník musí být přítomen alespoň 80% doby konání kurzu. Účast na kurzu záchrany je povinná. Místa a délky jednotlivých částí budou přizpůsobeny vodním stavům.

Termín: Termín: 24. 5. - 26. 5. 2024 Brno, / 1. 6. 2024 Roztoky u Křivoklátu

Místo konání: loděnice Racek Brno – Pisárky / vodácký areál Roztoky u Křivoklátu.

Obtížnost: mírně pokročilí / do WW II.

Předpokládané znalosti a schopnosti: znalost základní metodické řady jízdy na kajaku, kánoi, raftu. Znalosti záchrany na řekách do WW II. Schopnost vést skupinu osob, organizace zájezdu na řeky do WW II. Plavec. Znalost legislativy. Znalost základů 1. pomoci.

Podmínky účasti na kurzu:
Dosažení věku 18 let, školení je možno absolvovat před dovršením tohoto věku, ale osvědčení bude platné až poté.
Dokončené středoškolské vzdělání, neplatí pro studenty středních škol.
Bezpečné ovládání kajaku nebo kánoe v terénu obtížnosti WW 1-2.
Alespoň základní znalost jízdy na druhém typu lodi a raftu.
Potvrzení o sjetí nejméně 80 km na 2 řekách v posledních 2 letech, může být nahrazeno umístěním v soutěži ČPV v posledních 2 letech (K1M do 20. místa, ostatní kategorie do 10. místa).
Dobrý zdravotní stav a dobré plavecké schopnosti.

Náplň: teorie a praxe na vodě, hodnocení prací + zkoušky (praktické i teoretické)

Certifikát: absolvováním tohoto kurzu a po splnění všech požadavků (odevzdání seminární práce, splnění teoretické i praktických zkoušek) získá absolvent Osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky.

Platnost licence je na dobu neurčitou.

Zkouškové požadavky:
Písemný test z obecných a odborných znalostí: anatomie, fyziologie, pedagogiky, psychologie, sportovního tréninku, první pomoci, hygieny sportu, výživy, dopingové problematiky, historie vodní turistiky, úlohy cvičitele, legislativy, přípravy akcí, techniky, taktiky, vybavení, přírodních podmínek a bezpečnosti ve vodní turistice.
Písemná práce na zadané téma v rozsahu nejméně 3 stran textu doplněné obrázky a mapami, (příprava vodácké akce na nejméně 2 dny s kompletním programem a zabezpečením, metodický rozbor nácviku některého prvku, práce se specifickou skupinou cvičenců, nebo jiné předem schválené téma).
Praktická zkouška na klidné i proudící vodě: metodická řada záběrů na kánoi a kajaku, jízda v proudu vpřed, jízda vzad, zastavení vpravo, vlevo, nájezd do proudu, přejezd proudu, traverz.
Metodický výstup: vedení družstva na řece WW 1-2 s výcvikem techniky vybraného prvku.
Záchrana na divoké vodě: plavání v proudu, překonání proudu, záchrana osoby házečkou a upoutaným zachráncem, záchrana pomocí lodě.
Pro vystavení Osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" musí žadatel uspět ve všech dílčích částech zkoušek.

Seminární práce:
Každý účastník vypracuje doma osobně písemnou formou (nejlépe na počítači) seminární práci s vybranou odbornou tématikou. Práce bude hodnocena jako jedna ze součástí zkoušky. Rozsah práce 4-10 stran A4. Práci odevzdejte nejpozději na začátku školení v Brně, lépe poslat předem mailem.

Obsah seminární práce:
Příprava a realizační plán tří až sedmidenní vodácké turistické cesty na řece či skupině řek do obtížnosti WW II (včetně).
- pokyny pro účastníky
- rozpočet
- povinnosti vedoucího akce + podrobný časový harmonogram včetně přípravných prací
- informace pro vedoucí
- vybavení
- zabezpečení akce včetně stravování a dopravy
- hry pro zpestření

Potřebné vybavení: vlastní kajak (možno po dohodě zapůjčit), špricka, pádlo, ochranná přilba a plovací vesta s bezpečnostním popruhem, neopren (případně suchý oblek), házečka s karabinou, vodácké boty, lékárna a další doplňky. Pro část v Roztokách navíc - potřeby pro táboření: stan, spacák, matrace, vařič, nádobí, baterka, apod.)

Pořadatel zajistí: turistické kánoe pro dvojici a rafty.

Prodejna a půjčovna VODÁK sport nabízí pro účastníky kurzu slevu 10 % na nákup veškerého vodáckého vybavení a slevu 50 % na půjčovné vodáckého vybavení po dobu kurzu. Tel: 545 214 430.

Úhrada: kompletní platba musí proběhnout předem na účet pořadatele. Na podrobnosti se včas informujte.

Cena: 4600 Kč
Pro instruktory mládežnických oddílů sekce vodní turistiky ČSK se informujte na případnou dotaci. Zajistíme i školení na míru podle zvláštních požadavků organizace - minimální počet účastníků je v takovém případě 8 osob.
Cena zahrnuje náklady na organizaci a výuku všech částí kurzu, lektory, pronájem prostor pro výuku, pouštění vody, půjčení kánoí, raftů, pádel, dopravu na kurzu, vydání osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky".
Cena nezahrnuje dopravu do místa konání kurzu, osobní vybavení, zapůjčení kajaku, ubytování, stravu a pojištění účastníků.

Doprava: vlastní – pořadatel nezajišťuje. Případně se ozvěte, můžeme s někým spojit.

Ubytování: nouzové. Na možnost ubytování se informujte, prosím, předem. p class="popis">Stravování: V Brně na oběd budeme společně dojíždět do restaurace v Komíně. Případně po dohodě jinak. V Roztokách do restaurace u Jezzu.
Na vodu si doporučujeme vzít energetické tyčinky a pití. Snídaně a večeře z vlastních zásob.

Doporučená literatura:
Bílý - Kráčmar – Novotný : Kanoistika. Praha, 2001
Jančar – Novák: České a moravské řeky. Kilometráž. Zlín, 1998
Novák: Vodácký průvodce na českých a mor. Řekách. Zlín, řada 1998 – 2004
Ptáček: Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem, 2006
Svoboda: Divoká voda. Aqua Týnec nad Sázavou, 2007/2021
Svoboda: Divoká voda. II. vydání. Aqua Týnec nad Sázavou, 2021
Štemprok: Vodní turistika. Praha, 1983.

Osobní konzultace: Pouze ve výjimečných případech. Jiří Šťastný, tel.: 737 291 883.

Informace, přihlášky:
e-mail: kurzy@vodak-sport.cz

 

Vodácká škola - Brno

Vodácké odpoledne pro rodiče s dětmi

Pravidelné tréninky na řece

Splutí s výcvikem na řece

Kanoe Kayak Kemp Salza

Kemp WW Plus - pro pokročilé

Školení instruktorů VTaR

Eskymování

Kontakt

Lektoři

Licence vodácké školy VODÁK sport


 
vodácký bazar vodácké noviny pyranha.cz  site map