Váš prohlížeč nepodporuje nebo má zakázaný JavaScript, proto některé funkce na těchto stránkách nebudou pracovat.
Návod pro přidání těchto stránek mezi důvěryhodné servery (s povoleným JavaScriptem) naleznete zde.

VODÁK sport | speciálka na lodě a běžky

 

Půjčovní řád

  1. VODÁK sport, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům služby spočívající v zapůjčení plavidel (kánoí, kajaků, raftů) a jejich příslušenství - dále jen materiál - za dohodnutou úplatu. Cena je stanovena Ceníkem služeb. VODÁK sport, s.r.o. si vyhrazuje tento ceník měnit, přičemž případná změna se nevztahuje na smlouvy již uzavřené.
  2. Zájemce o služby firmy VODÁK sport, s.r.o. je povinen předložit při podpisu Půjčovní smlouvy nejméně dva doklady prokazující jeho totožnost. Těmito doklady se rozumí zejména občanský a řidičský průkaz nebo cestovní pas.
  3. Platba za zapůjčení materiálu musí být provedena předem a to nejpozději v den převzetí zákazníkem.
  4. Zákazník je povinen za zapůjčený materiál sloužit kauci ve výši 50% pořizovací ceny materiálu. Tato kauce mu bude vrácena při vrácení nepoškozeného zapůjčeného materiálu. V případě poškození, zničení nebo ztrátě materiálu bude kauce použita na opravu eventuelně na znovu pořízení daného materiálu. Pro případ, že kauce nebude dostačovat na odstranění škod, zavazuje se zákazník svým podpisem na Půjčovní smlouvě doplatit rozdíl mezi kaucí a výší škody do 14 dní po vzniku škody.
    Kauce může být snížena individuálně na každé prodejně a to například podle tabulky v ceníku půjčovny.
  5. Zákazník je povinen seznámit se se stavem zapůjčeného materiálu při jeho převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zákazník odpovídá po převzetí materiálu za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou.
  6. Zákazník je povinen vrátit materiál v den, který je uveden v Půjčovní smlouvě. Za každý den prodlení je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši trojnásobku půjčovní ceny za každý den prodlení. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny.
  7. Ustanovení bodu 6 se nevztahuje na případy, kdy došlo k prodloužení smlouvy dohodou mezi zákazníkem a firmou VODÁK sport, s.r.o.


Stane-li se Co Vás to bude stát
Ztráta nebo úplné znehodnocení zapůjčeného vybavení Plná cena nového vybavení dle aktuálního MO ceníku VODÁK sport.
Poškození zapůjčeného vybavení Cena opravy
Špinavá či nevysušená loď 100,-
Ulomená hlavice C1 pádla 100,-
Vrácení vybavení po sjednaném termínu Za každý den prodlení 3x denní sazba

V Brně 5.5.2006

VODÁK sport, s.r.o.
pujcovna2
 
vodácký bazar vodácké noviny pyranha.cz  mapa serveru